Kiến Thức Marketing

6 tiêu chí để xây dựng liên kết (Link Building) bạn cần chú ý

– Tránh việc sử dụng các công cụ phần mềm tạo liên kết, điều đó đã xưa rồi, nếu sử dụng thì chắc chắn website

KK Star Ratings cách để tạo đánh giá 5 sao cho website

Unique based on User IP – Bật tắt chức năng này sẽ khiến cho 1IP chỉ có thể vote trong 1 lần, mình khuyên các

Sitelinks là gì? cách làm hiệu quả nhất

Trước đây google chỉ cho phép hiển thị 6 Sitelinks nhưng giờ đây đã là 10 Sitelinks nhé, bạn có thể sử dụng 10 Sitelinks

Kinh nghiệm BackLink thời khủng hoảng

Để có thể sống sót sau những cơn bão càn quét như vậy mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng Backlink một cách hợp

Vai trò của Internal Link và cách để tối ưu

External Link là liên kết từ site của bạn trỏ sang 1 site khác đó được gọi là External Link hay đơn giản hơn chúng

Hướng dẫn khai báo WapGame với các công cụ tìm kiếm

Đây là một công cụ đo lường chỉ số Website dựa trên các yếu tố về backlink hoặc lượt truy cập, giờ đây thì không