Review Satoshinv mức lãi tới 3.3% hằng ngày cho 50 ngày

Thanh toán qua cổng Bitcoin thì bạn sẽ nhận được thông tin về số BTC cần chuyển đến ví Satoshinv. Quá trình nạp tiền đầu tư qua cổng Bitcoin mất 15 – 180 phút để tiền vào tài khoản đầu tư.


Satoshinv đầu tư thiết kế và thực hiện một phần mềm công nghệ cao để tối ưu hóa giao dịch cryptocurrency. Với công cụ này, thương nhân của chúng tôi có thể đặt hàng ngàn giao dịch mini mỗi phút, duy trì độ chính xác rất cao và do đó cung cấp lợi nhuận trong phần lớn các hoạt động của chúng tôi. Satoshi Investments

Đăng ký tài khoản đầu tư : Satoshinv

Đặc điểm của Satoshinv
– Ra mắt : 15/05/2017
– Chấp nhận thanh toán qua : BitCoin [BTC].
– Đầu tư tối thiểu : 0.01 BTC
– Thanh toán tối thiểu : 0.001 BTC
– Thanh toán : Manual, thanh toán trong vòng 24h
– Lãi trả : 7 ngày/tuần

Các gói lãi của Satoshinv
Có 4 gói lãi như sau:

Gói lãi 3.0% hằng ngày cho 40 ngày. ROI 120%. Đầu tư từ 0.01 – 0.49 BTC.
Lãi 3.3% hằng ngày cho 50 ngày. ROI 165%. Đầu tư từ 0.50 – 2.99 BTC.
Lãi 3.5% hằng ngày cho 60 ngày. ROI 210%. Đầu tư từ 3.00 – 9.99 BTC.
Lãi 4.0% hằng ngày cho 70 ngày. ROI 280%. Đầu tư từ 10 – 25 BTC.

Hướng dẫn đầu tư với Satoshinv

Đăng ký tài khoản đầu tư : Satoshinv

Ngay khi đăng nhập tài khoản bạn vào ngay mục “Bitcoin Address”. Cập nhật thông tin các ví tiền điện tử, nhấn biểu tượng “Save” bên cạnh để lưu lại thông tin.

Để đầu tư bạn nhấn “Make Deposit”, chọn gói lãi, nhập số tiền muốn đầu tư, chọn cổng thanh toán và nhấn “Make Deposit”.

Thanh toán qua cổng Bitcoin thì bạn sẽ nhận được thông tin về số BTC cần chuyển đến ví Satoshinv. Quá trình nạp tiền đầu tư qua cổng Bitcoin mất 15 – 180 phút để tiền vào tài khoản đầu tư.

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày vào rút lãi về ví tiền của bạn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *